اطلاعات مدیر سایت

مدیر سایت:   علی ویسی

موبایل:   09182276211

ایمیل:   Info@iran-stvc.ir   

ایمیل :   Ali.v.kermanshah@gmail.com

نشانی:   تهران  میدان امام حسین(ع) دانشکده فنی شهید شمسی پور( دانشکده محل تحصیل)

ارسال دیدگاه